Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från eld till LED - ljus och energi åk. 4 och 5

Skapad 2016-02-02 15:43 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Period II, veckorna 50 - 14, i vårt tema "Från eld till LED" kommer vi, årskurserna 4-6, att arbeta med ljus och energi.
Grundskola 4 – 5 Slöjd Svenska Fysik Teknik

Period II, veckorna 50 - 14, i vårt tema "Från eld till LED" kommer vi, årskurserna 4-6, att arbeta med ljus och energi.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Hur?

 

Fysik (NO-verkstad 1)

Energi är nödvändigt för vårt liv på jorden. Men vad är energi, varifrån kommer den, hur omvandlas den och hur påverkar användandet vårt klimat? Energi kan inte skapas på nytt eller försvinna; bara förvandlas till en annan form. Vilka exempel på det hittar vi i vår vardag?

Vi kommer att

 • ha gemensamma genomgångar
 • läsa faktatexter
 • titta på Power Point-presentationer och filmer för att kunna diskutera och argumentera för- och nackdelar med olika energikällor t ex vindkraft, fossila bränslen, vattenkraft men också hur vi kan spara energi i vår vardag och vara "energismarta".

Fysik (NO-verkstad 2)

Ljus finns runt omkring oss. Ljus behöver vi och ljuskällor har utvecklats genom tiden. Tidigt gav elden oss både ljus och värme.

 • Genomgång och gemensam laboration åk. 4-6.
 • Film om värme för åk 4 och 5.
 • Laborationer åk. 4 och 5 med redovisning.
 • Montering av en färguppdelare åk. 4-6.

 

Teknik

Ljusstake i betong

På tekniken kommer du att arbeta med metalltråd, trä och betong.

 

Slöjd

På textilslöjden kommer du att arbeta med Paracordlina med invävd reflex. Av det materialet kan du välja mellan olika arbeten att göra. Du kommer att följa en instruktionsfilm.

 

Svenska

Du kommer att få läsa en faktatext om Alfred Nobel. Med hjälp av fakta i texten kommer du sedan att skriva ett brev eller en intervju. Elever i år 4 skriver ett brev från Alfred Nobel. Elever i år 5 skriver en intervju med Alfred Nobel. Vi kommer att ha genomgångar och du kommer att lära dig hur dessa sorters texter är uppbyggda.

 

Redovisning av alla verkstäder

Eleven förbereder sin redovisning med hjälp av en arbetssedel. Redovisningen sker klassvis med själv- och kamratbedömning. Eleven får ta del av kamrat- och lärarbedömning efter genomförande. Elevens redovisning kommer att vägas in i svenskämnets bedömning.

Undervisningens innehåll: Vad?

 

Fysik (NO-verkstad 1)

 • Energins oförstörbarhet och flöde.
 • Olika typer av energikällor (kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi, fossila bränslen)och deras påverkan på miljön.
 • Energianvändningen i samhället och hur vi kan påverka den.
 • Skillnaden på förnybara och icke förnybara (fossila bränslen) energikällor

  Fysik (NO-verkstad 2)

 • Delta aktiv i arbetet.
 • Genomföra laborationer.
 • Använda information vid genomgång och från häftet vid laborationer.
 • Visa sina kunskaper om fysikaliska fenomen.

Svenska - läs och skriv

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera en faktatext
 • Anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Slöjd:

Mål:

Eleven skall:

 • Kunna lyssna och se på olika instruktionsfilmer.
 • Förbereda arbetet.
 • Hålla god ordning på materialet.
 • Kunna hantera arbetsmaterialet på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Kunna arbeta med stor precision och noggrannhet.
 • Kunna samarbeta och ge och ta råd.
 • Redovisa på @slöjda.

 

Teknik

Målet med arbetet är att du skall:

Kunna lyssna och följa en instruktionsfilm.

Kunna lyssna och följa en gemensam genomgång.

Kunna hantera material och verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kunna samarbeta och att både kunna ge och ta emot hjälp från andra i gruppen.

Kunna göra en bra redovisning på @slöjda

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning på NO-verkstad 1 kommer att göras kontinuerligt under arbetets gång och när en skriftlig diskussionsuppgift lämnats in. Förmågorna som bedöms är hur väl eleven kan:

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi/miljö/samhälle/teknik genom att ställa frågor och framföra åsikter och argument som för diskussionen framåt (t ex kunna ge exempel på och argumentera för- och nackdelar med vindkraft)
 • kan beskriva och ge exempel på olika energikällor, energianvändning med koppling till energins oförstörbarhet och flöde

Bedömning på NO-verkstad 2 för åk. 4 och 5 kommer att ske under arbetets gång. Vi kommer att arbeta praktiskt och göra laborationer. Laborationsrapporten lämnas in och bedöms. Förmågorna som bedöms är hur väl eleven:

 • kan genomföra  enkla undersökningar utifrån givna planeringar
 • kan använda utrustningen
 • kan dokumentera sina undersökningar i text och bild
 • har kunskaper om fysikaliska fenomen

Bedömning på läs och skriv kommer att ske under arbetets gång och efter att texten lämnats in. Förmågorna som bedöms är hur väl eleven kan:

 • i åk. 4 skriva ett brev med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
 • i åk. 5 skriva en intervju med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.

Resultatet inkluderas i svenskämnets bedömning.

 

Bedömningen på verkstadspassen i teknik kommer att göras när arbetet är slutfört.

Vad ska bedömas? Bedömning av din förmåga att:
- komma med egna idéer

-arbeta efter skriftliga/muntliga instruktioner

- hantera verktyg och maskiner

- ta egna initiativ och driva arbetet framåt

- att dokumentera och värdera arbetet.

Hur ska det bedömas
Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång samt det färdiga resultatet.

Slöjd redovisas och bedöms på @slöjda - elevens portfolio.

 

Matriser

Fy Sv Tk Sl
Från eld till LED - ljus och energi


Fy Sv Tk Sl
No-verkstad 1

1
2
3
4
Fysik
Samtala och diskutera
Jag kan med stöd av vuxen samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Fysik
Fysikaliska fenomen och begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att med stöd av vuxen ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Energins källor, användning och flöde
Jag kan med stöd av vuxen beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Jag kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

No-verkstad 2

1
2
3
4
2a. Hur genomför eleven enkla undersökningar utifrån givna planeringar?
Eleven kan med hjälp av vuxen genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
2c. Hur använder eleven utrustningen?
I arbetet använder eleven med hjälp av vuxen utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
2f. Hur dokumenterar eleven sina undersökningar i text och bild?
Eleven kan med hjälp av vuxen dokumentera sina undersökningar i text och bild
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utveckladedokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
3a. Hur är elevens kunskaper om fysikaliska fenomen?
Eleven kan med hjälp av vuxen visa grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: