Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt16 åk 4 Sv "Att läsa och förstå" Msv

Skapad 2016-02-03 08:40 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 5 Svenska

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de olika texter vi läser. 

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna läsa högt för klassen med flyt.
Du ska kunna förstå, analysera och tolka både skönlitterär text och sakprosatext med hjälp av de fem strategierna spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen. Du ska kunna redovisa din läsning både muntligt i samtal och skriftligt.

.

Innehåll

Läsa och skriva
Tala, lyssna och samtala
Berättande texter och sakprosatexter
Språkbruk

Genomförande

Du kommer att arbeta med ”En läsande klass” under hela läsåret, en till två lektioner per vecka.
Du arbetar med detta genom lärarledda lektioner, egen läsning, gruppläsning, högläsning, gemensamma samtal och eget arbete.
Du kommer att läsa olika slags texter, såväl skönlitterära som faktatexter. Du kommer att få samtala och bearbeta de olika texterna på ett strukturerat och forskningsbaserat sätt.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att kunna läsa olika typer av text med flyt.
Bedömningen avser din förmåga att kunna använda de fem läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text. Du ska med hjälp av strategierna kunna förstå, analysera och tolka en text.
Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt och skriftligt.
Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter. Du ska kunna ställa och svara på frågor på raden, mellan raden och bortom raden.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Matriser

Sv
Jä -vt -16, åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: