Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-tema: vikingatid och nordisk mytologi

Skapad 2016-02-03 09:27 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
I denna planering kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i SO under veckorna 5-10.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Under veckorna 5-10 kommer vi att arbeta med vikingatiden och nordisk mytologi.

Innehåll

Tid

Vecka 5-10.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla dina kunskaper kring människans tidiga historia samt din förmåga att använda och förstå historiska begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • lära dig mer om den del av järnåldern som kallas vikingatiden
 • ta del av olika berättelser ur nordisk mytologi

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt/Förmågor

Under arbetet kommer du att få:

 • titta på filmklipp och bilder
 • läsa texter
 • samtala
 • skriva egna texter
 • rita

 

Du kommer ges möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att använda historiska begrepp
 • din förmåga att samtala och diskutera
 • dina kunskaper om historia och mytologi

Bedömning

I slutet av arbetsområdet kommer du få visa vad du lärt dig genom att hitta på en egen viking och skriva om hur han eller hon levde.

Vi kommer att bedöma om du:

 • deltar i diskussioner och övningar
 • kan beskriva hur det kunde vara att leva på vikingatiden
 • kan berätta något om vikingarnas tro

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser

SO
SO-tema: vikingatid och nordisk mytologi

Jag kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
Jag har beskrivit vad en människa kunde äta på vikingatiden.
Jag har beskrivit hur en människa kunde se ut under vikingatiden (t.ex. vad man hade på sig).
Jag har beskrivit hur en människa kunde bo under vikingatiden.
Jag kan använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
Jag har deltagit i diskussioner kring tidslinjer och olika tidsbegrepp.
Ny aspekt
Jag kan återge delar av innehållet i några berättelser som gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
Jag har berättat om vad en människa som levde under vikingatiden kunde tro på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: