Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läran av Judendomen

Skapad 2016-02-03 13:17 i Edsskolan Östhammar
Judendomen
Grundskola 5 Religionskunskap

Du kommer att få lära dig om judendomen, vad som utmärker religionen och hur den har påverkat och fortfarande påverkar människors liv.

Innehåll

Syfte LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur lärobok och andra digitala medier

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper

- se film

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i judendomen.

- känna till de viktigaste judiska högtiderna, 

- resonera och argumentera muntligt kring några moraliska och etiska värderingar

- redogöra för skillnader mellan judendom och kristendom

 

Matriser

Re
Judendomen

På väg att nå målet
Grundläggande kunskaper
Du kan redogöra för grunderna i den judiska tron
Du kan resonera och argumentera runt moraliska och etiska värderingar
Du kan redogöra för skillnader mellan kristendom och judendom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: