Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food/The table

Skapad 2016-02-03 14:52 i Vallhamra skola Partille
Vi arbetar med kapitlet Food/The table i boken Good Stuff 4.
Grundskola 4 Engelska

Would you like something to eat?

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Under vecka 3-8 kommer vi att arbeta med kapitlet Food/The table i boken Good Stuff 4. Vi utgår från textboken och arbetsboken. Vi tränar på ord och fraser kring mat och matsituationer. Vi tränar på hur man gör när man beställer mat på en restaurang, vi dramatiserar.

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Du kommer du att lära dig följande när du arbetat med kapitlet Food/The table:

 • hur man erbjuder någon något att äta (Would you like...?)
 • tacka ja eller nej (Yes, please/No thank you)
 • hur man ber om att få något att äta (Can I have a sandwich, please. I´d like...please?)
 • tala om måltider (He/She has spaghetti for lunch)
 • Grammar: have/has och Do you...?

Målen som står ovan är konkretiserade utifrån Lgr-11:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Bedömning

Utifrån bedömningspunkterna nedan använder vi oss av följande som bedömningsunderlag:

 • glostest
 • ditt arbete i övningsboken
 • muntliga övningar
 • hörövningar
 • dramatiseringar
 • diagnoser

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Undervisning

Vi kommer under veckorna 3-8att arbeta med kapitlet Food/The table i boken Good Suff 4. Vi lyssnar på texterna och läser dem både enskilt, parvis och i grupp.Vi pratar och läser nya ord och fraser samt översätter texterna. 

Vi arbetar med extrauppgifter såsom korsord, Read all about it och dataprogram.

Vi gör leken Fruit Salad.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: