Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Bokörnen

Skapad 2016-02-03 16:08 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
En planering för hur vi ska arbeta med matematik inom främst området sortering och klassificering och därtill hörande matematiska begrepp.
Förskola

Inom matematiken vill vi under våren på Bokörnen fokusera på att jämföra, sortera och söka finna mönster. Det är viktigt  att kunna upptäcka samband och dra slutsatser för att förstå omvärlden och att komma ihåg. Att upptäcka och urskilja likheter och olikheter är grunden för fortsatt lärande, särskilt inom matematik som är uppbyggd med hjälp av mönster och strukturer. Det är också viktigt för barnen att få pröva och laborera med olika sätt att tänka och tillsammans med kompisar upptäcka att man kan tänka på många olika sätt.

Innehåll

Mål:

Att ge barnen många tillfällen att sortera och klassificera olika material vilket ger grunden för att förstå likheter och olikheter.

Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att undersöka och använda matematiska begrepp. 

Detta gör vi för att nå målen:

Vi utforskar matematik i barnens vardag, t ex räknar vi hur många barn som är här, räknar pärlor i pärlplattans mönster, samtalar om antal under måltiderna.

Vi har "matte-måndag", då vi delar upp barnen i mindre grupper och arbetar med olika matematikmaterial. Främst arbetar vi med sortering och klassificering.

Vi övar på olika begrepp som lika/olika, få/ många, fler/färre, flest/minst antal (färst). Vi har även börjat bekanta oss med att lägga till/ta bort, (subtraktion och addition).

Vi har material som vi använder i gruppsamlingar. Vi har även material tillgängligt för barnen som de kan använda under dagen. 

Vi ser att målet är nått när:

Vi upplever att barnen förstår grunderna för sortering och klassificering och kan diskutera och argumentera för olika alternativ.

Vi ser att barnen använder matematiska begrepp och på egen hand omsätter sin kunskap i vardagen.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: