Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sameenglish åk 4-6

Skapad 2016-02-03 16:28 i Skapaskolan Unikum Piloter HT17
Grundskola 4 – 6 Teknik Engelska Svenska
...

Innehåll

Fokusförmåga:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Planering

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Nordiska minoritetsspråk
 • Tredimensionella figurer och hållfasta konstruktioner i Minecraftmiljö
 • Tala, skriva, diskutera, kommentera, redogöra och jämföra på engelska i egen produktion

Du ska kunna mer om att

 • Skapa ett samhälle i Minecraft
 • Beskriva eller berätta om något minoritetsspråk i Norden
 • Kommunicera på engelska 

Uppgifter

 • Bidra till vårt samhälle i Minecraft

 • Skapa dialoger på engelska

 • Skapa invånare som kan kommunicera

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: