Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskemi åk 7

Skapad 2016-02-03 19:15 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Baskemi åk 7
Grundskola 7 Kemi

Efter detta arbetsområdet kommer du bland annat ha kunskap om hur man laborerar säkert,vad kemi egentligen är, lite kemihistoria, hur allt omkring oss är uppbyggt och vad en kemisk reaktion är. Med andra ord lite baskemi!

Innehåll

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • kunna genomföra en laboration på ett säkert sätt
 • kunna skriva en laborationsrapport
 • ha en viss kännedom om allkemi
 • veta vad ett grundämne är och hur periodiska systemet är uppbyggt i stora drag
 • kunna förklara följande begrepp: molekyl, kemisk förening, jon, blandning, lösning,metall och reaktionsformel
 • Veta vad en kemisk reaktion är och kunna förklara vad lagen om massans bevarande är

 

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och praktiska uppgifter.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Avsnitt 6

Matriser

Ke
Ke åk 7 baskemi

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad,oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad,oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar detta genom att förklara och beskriva dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad,oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar detta genom att ge exempel på och beskriva dessa med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Genomförandet av laborationer
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion.
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Dokumentation av laboration
Dokumenterar på ett enkelt sätt.
Dokumenterar på ett utvecklat sätt.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: