Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar åk F-3

Skapad 2016-02-04 10:31 i Sågmyraskolan Falun
Att väcka intresse och nyfikenhet hur man arbetar med enkla undersökningar i NO genom ett naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Ämnen kan reagera med varandra och bilda nya substanser. Några ämnen kan ändras från fas till en annan genom kylning och uppvärmning.

Innehåll

Syfte

Vilka förmågor ska utvecklas i arbetsområdet?

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Du kommer att

- göra förutsägelser.
- planera enkla undersökningar.
- genomföra enkla undersökningar utifrån en beskrivning
- få kunskap om olika kemikalier i hemmet och dess påverkan på miljön.
- samarbeta med en kamrat och diskutera iakttagelser och resultat.
- redovisa dina resultat för gruppen och lyssna till andra som berättar om sina reslutat.
- dokumentera dina iakttagelser.

Kunskapskrav

I arbetsområdet bedöms:

- dina kunskaper om vattnets tre olika tillstånd, fast form, flytande form och gasform och namnen på vattnets olika tillstånd: is, vatten och vattenånga.
 - dina kunskaper om egenskaper hos fasta och flytande ämnen.
- dina kunskaper om begrepp som avdunstning, smältning, stelning, silning, kokning, kromatografi och rost.
- dina kunskaper om kemikalier som påverkar miljön.
- din förmåga att samarbeta.
- din förmåga att resonera och samtala kring undersökningarna.
- din förmåga att planera, utföra och dokumentera  undersökningar
- din förmåga att separera och lösningar och blandningar med enkla metoder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: