Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt

Skapad 2016-02-04 10:38 i Särskolan Stenungsund
Eleverna utvecklar sina förmågor att söka information, berätta om, ta ställning och värdera nyheter genom att se på nyhetsprogrammet Lilla Aktuellt skola och prata om innehållet.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällskunskap Samhällsorienterande ämnen

Eleverna utvecklar sina förmågor att söka information, berätta om, ta ställning och värdera nyheter genom att se på nyhetsprogrammet Lilla Aktuellt skola och prata om innehållet.

Innehåll

Syfte

Att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

Mål

Att utveckla din förmåga att:

 • söka information om samhället från tv samt värdera om de kan vara trovärdiga
 • berätta, värdera och ta ställning till olika nyheter som du ser på tv

Kopplingar till läroplan

 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
 • SO  7-9
  Att leva i världen De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: