Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaningruppen mål och planering vt-16

Skapad 2016-02-04 13:52 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

I kaningruppen är vi 19 barn som är födda 2011, 2012 och 2013.

Innehåll

Avsnitt 1

 Under vårterminen kommer vi att fortsätta arbeta med samspel och socialutveckling, handlingsplanen för grön flagg och barnens språkutveckling.
Vårt temaarbete utgår från målen i Grön flagg livsstil och hälsa.
Tema 1 Rörelse och gymnastik
Tema 2 Mat och odling
Tema 3 Känslor och värderingar

För att stimulera språkutvecklingen arbetar vi med:
• Läsning
• Rim och ramsor
• Sånger
• Före Bornholmsmodellen – språklek i förskolan
• Läsförståelsestrategier – ”Läsfixarna för förskolan”

När vi arbetar med tema, språklek och rörelselek är  barnen indelade i tre grupper. Veckorna innehåller samling, tema, rörelselek, lässtund, lek och utevistelse. 

Viktiga datum

Mars

7 Utvecklingsdag

8 Teater barn födda 2012 och 2013

23 påskfest

April

v.17 skräpplockarveckor

Maj

10 Forum för samråd

11 Fixardag

19 Förskolansdag

Juni

10 Sommarfest

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: