Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

News, 8th grade, week 8-14

Skapad 2016-02-04 15:37 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde kring nyheter där vi övar förmågorna läsa,lyssna, skriva och prata
Grundskola 8 Engelska

For a couple of weeks we are going to focus on news in English. You will practice reading and listening as well as writing and speaking.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetsprocess och lektionstid

During the lessons we are going to:

- Listen to different news programmes

- Read news articles

- Write your own news item

- Translate articles and work with words

- Discuss and present news

You will also gain (få) knowledge (kunskap) by lectures (genomgångar) from your teacher

 

 

Bedömning

We will look at your ability to communicate in English when speaking and writing. When working with listening&reading we look at your comprehension (förståelse)

Matriser

En
News, 8th grade, week 2-9

På väg
E
C
A
Läsa & Lyssna
Lyssna på nyheter Läsa nyhetartiklar
Jag har haft svårt att under lektionerna genomföra uppgifterna till momenten läsa & lyssna.
Jag har under lektionerna arbetat med uppgifterna till momenten läsa & lyssna för att förbättra min förståelse, samt lämnat in det jag gjort.
Skriva
Nyhetsartikel
Jag kan skriva en del meningar på engelska, men ofta har jag svårt med orden.
Jag skriver min text, så att en engelsktalande person förstår vad den handlar om.
Jag kan skriva en tydlig text som har bra grammatik. (t.ex. verbformer och ordföljd), ett bra och varierat ordförråd, bra stavning och varierade meningar.
Jag kan skriva en tydlig text som har ett mycket varierat och avancerat ordförråd, korrekt stavning och bra grammatiskt flyt. Jag närmar mig ett felfritt språk.
Tala
Presentera nyhet
Jag kan till viss del prata och göra mig förstådd, men är osäker och har svårt att hitta orden.
Jag kan prata och göra mig förstådd,så att en engelsktalande person förstår.
Jag talar tydligt och med relativt bra flyt. Jag har varierande ord&uttryck, mestadels korrekt grammatik och ett relativt bra uttal.
Jag talar tydligt med bra flyt. Jag har hela tiden varierande ord& uttryck och anpassar mitt språk till situationen. Jag närmar mig ett felfritt sätt att uttrycka mig på engelska och har ett bra uttal.
Tala
Diskutera gruppens nyheter
Jag kan till viss del prata och göra mig förstådd, men är osäker och har svårt att hitta orden.
Jag kan prata och göra mig förstådd,så att en engelsktalande person förstår.
Jag talar tydligt och med relativt bra flyt. Jag har varierande ord&uttryck, mestadels korrekt grammatik och ett relativt bra uttal.
Jag talar tydligt med bra flyt. Jag har hela tiden varierande ord& uttryck och anpassar mitt språk till situationen. Jag närmar mig ett felfritt sätt att uttrycka mig på och har ett bra uttal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: