Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Matsituation.

Skapad 2016-02-05 07:22 i Allén Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola

Pedagogisk måltid

Innehåll

BAKGRUND

Många av barnen, framförallt de äldre men även de yngre har visat intresse av att vilja hjälpa vid matsituationer genom att köra matvagnen och duka.

MÅL

Under matsituationen är vårt mål att barnen ska ta ansvar för verksamheten, öka sitt inflytande, få utveckla sin motorik, känna tilltro till sig själva och öka sitt ordförråd.

Se kopplingar till läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD - GENOMFÖRANDE

Hur gör vi det? Två matvärdar utses varje vecka. Deras foton hänger på anslagstavlan i tamburen där de är synliga för föräldrarna och inne på avdelningen. De hämtar matvagnen från köket och hjälper med dukningen. De äldre barnen tar maten själva, brer smör på sin macka och i större utsträckning får använda bestick, gafflar och knivar i synnerhet. Pedagogen namnger de maträtter som serveras och småpratar med barnen, likaså småpratar barnen med varandra. Vi tvingar ingen att äta utan lockar med att smaka på nya saker. Efter avslutad måltid skrapar barnen tallriken och lägger den och besticken på matvagnen. Om man är klar med maten före andra får man sitta kvar och vänta på sina kompisar. Efter det fortsätter vi till toaletten i små grupper för tvätt av händerna.

 

 

DOKUMENTATION

Vi pedagoger observerar hur vår planering fungerar i praktiken.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår avdelningsplanering hur det har gått och vad vi kan förbättra

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: