Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism år 4

Skapad 2016-02-05 08:40 i Krusboda skola Tyresö
Arbetsområdet magnetism. Arbetsområdet syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang. Bli nyfiken på och intresserad för att undersöka omvärlden. Eleven ska få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor.
Grundskola 4 Fysik

Arbetsområdet syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang. Bli nyfiken på och intresserad för att undersöka omvärlden. Eleven ska få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Arbetsområde magnetism.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Arbetsområdet syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang. Bli nyfiken på och intresserad för att undersöka omvärlden. Eleven ska få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Teori: - Historik. - Användning i vardagen.

Laborationer;

 • Vad är magnetiskt runt omkring oss?
 • Jordens magnetiska kraft.
 • Hur fungerar en kompass?
 • Attrhera/repellera

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

4. Arbetssätt

Praktiskt arbete, parvis, i klassrummet. Undersökningarnas resultat redovisas i laborationsrapporter i elevens NO-skrivbok.

Teoripass i helklass.

5. Bedömning

Elevernas arbetsinsats utvärderas både av eleven enskilt och av läraren.

Eleven fyller i laborationsrapporter som lämnas in till läraren. * Rapporterna ska vara läsbara och besvara ställd frågeställning.

Arbetet avslutas med ett skriftligt förhör. 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser

Fy
Tyresö Fysik år 4-6

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: