Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Orren VT 2016 "Jaget"

Skapad 2016-02-05 09:00 i Pysslingen Förskolor Orren Pysslingen
Förskola

Pedagogisk Planering

Innehåll

Fokusområde/Aktivitet skrivs in här.

Tema Jaget

Vi har arbetat med tema kroppen och vi har sett att barnen börjar bli klara med detta. Vi kommer dock att ha kvar deras "kroppar" för att kunna koppla ihop detta med Tema Jaget.

Det vi har sett är att barnen börjar förbereda sig inför kommande skolstart och har frågor kring det. Vi ser att barnen behöver pratar om olika känslor och relaterar ofta till kompishjärtat. Barnen har behov av förändring i våra aktiviteter för att hitta lusten igen och vi behöver lyfta våra olikheter. Vi hör barnen prata om sina familjer och att allas familjer ser olika ut. Kartor är också intressant och det förs samtal om detta bland barnen. Flera av barnen har börjat med fritidsaktiviteter, bla simning och det samtalas det om.

Prioriterat Mål/Syfte

Vi vill att barnen ökar sin självkänsla och förstår sina egna och andras behov. Vi vill också att barnen skapar en förståelse hur man kan påverka sin egen situation.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Metod

Vi tar in Pippi Långstrump som går emot normen hur man som barn ska vara. Vi samtalar om vad man behöver lära sig och vad man vill lära sig. Vi startar upp genom att titta på Pippiteater där Pippi träffar Tommy och Annika och hur man gör när man träffar någon man inte känner. Vi kommer sedan att lyfta de frågor som kommer upp hos barnen.

Vi kommer också läsa Alfons Åberg och belysa olika känslor, vi kommer också använda känslokort för att förtydliga känslan genom bild. Vi tar in olika samarbetslekar, tex "vackert väder". 

Vi kommer att arbeta med egna berättelser om sig själv genom appen, Puppet Shadow där barnen får arbeta med egna bildspel.

Vi tar in olika samarbetslekar, tex "vackert väder", men även sång kommer kopplat till temat.

Vi kommer lyfta hur barnen bor och vägen till förskolan, ta in kartor som visar var man bor. Vad man gör på fritiden, intressen mm.

Vi vill utmana barnen till att tro på sig själv genom olika aktiviteter och frågor.

Pernilla arbetar kring Pippi Långstrump, Christina arbetar kring Alfons Åberg. Ulrika arbetar med appen "Puppet Shadow"

 

Utvärdering, reflektion och analys.

Hur blev det?

Vart hamnade vi?

Vart ligger intresset nu?

Nådde vi läroplansmålen? Hur?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: