Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd år 4 vt-16

Skapad 2016-02-05 09:34 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Pedagogisk terminsplanering för åk 4 i trä- och metallslöjd I detta arbetsområde ska eleverna med hjälp av inspirationsmaterial skapa ett tittskåp med egen design samt göra skiss och mall. De kommer att få delta i genomgångar och diskussioner som kopplar samman tidigare erfarenheter med de nya kunskaper som krävs för de kommande momenten. Om tiden räcker till kommer eleven även att få tillverka ett mindre slöjdföremål i metall.
Grundskola 4 Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. De ska lära sig att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, samt analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

Dessa delar ur det centrala innehållet arbetar vi med:

Under våren kommer eleverna att skapa ett tittskåp med egen design. De kommer att få välja och jobba erbjudet inspirationsmaterial. Arbetet följer slöjdens arbetsprocesser och börjar med att eleverna gör skiss, mall och ritning. De kommer att få delta i genomgångar och diskussioner som kopplar samman tidigare erfarenheter med de nya kunskaper som krävs för de kommande momenten. Loggbok används för dokumentering av arbetsprocessen. När tittskåpet är färdigt får eleverna utvärdera sitt arbete skriftligt.Om tiden räcker till kommer eleven även att få tillverka ett mindre slöjdföremål i metall.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi under arbetsområdet:

De moment de i huvudsak tränar på under detta arbetsområde är: Skiss/mall/ritning, såga, hyvla, limma, raspa, fila, slipa, borra, rita med brännpenna, borra med handborr och pelarborrmaskin samt måla. De får även träning i att att sätta ord på, och jämföra varandras olika estetiska uttryck. I loggboken tränar de på att beskriva processen och bli medveten om sina förmågor. Värdering efter arbetet ger tillfälle att analysera resultatet och den egna processen.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Tillsammans med eleverna planeras och utvärderas undervisningen kontinuerligt. Eleverna gör efter varje lektion en självskattning på sin insats i sin lektionslogg. Efter avslutat arbetsområde gör eleverna en utvärdering av sina egna insatser, lektionernas upplägg och innehåll utifrån ett didaktiskt och pedagogiskt perspektiv. Genom detta tränar eleverna för delaktighet och medansvar. Att utvärdera och delta i undervisningen gör att eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: