Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt, åk 4

Skapad 2016-02-05 10:04 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av syfte

När du arbetat meddetta kapitel ska du kunna:

 • jämföra och mäta längder
 • välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • välja lämplig metod när du löser problem

Arbetssätt / Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Vi kommer att arbeta med praktiskt material
 • Vi kommer att se korta filmavsnitt
 • Vi gör uppgifter och övningar i mindre grupper eller par för att öva samarbete och få möjlighet att själv prata matematik 
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning på olika sätt
 • Du får möjlighet att öva och befästa dina kunskaper genom uppgifter i matteboken eller lösblad

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma om du kan

 • jämföra och mäta längder
 • välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • välja lämplig metod när du löser problem

Matriser

Ma
Längd och räknesätt, åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jämföra och mäta längder.
Du är osäker när du ska jämföra och mäta längder.
Du kan oftast jämföra och mäta längder.
Du kan med säkerhet jämföra och mäta längder.
Du kan med mycket god säkerhet jämföra och mäta längder.
Välja och byta längdenheter.
Du är osäker när du ska välja och byta längdenheter.
Du kan oftast välja och byta längdenheter.
Du kan med säkerhet välja och byta längdenheter.
Du kan med mycket god säkerhet välja och byta längdenheter.
Addera och subtrahera på olika sätt.
Du är osäker när du ska addera och subtrahera på olika sätt.
Du kan oftast addera och subtrahera på olika sätt.
Du kan med säkerhet addera och subtrahera på olika sätt.
Du kan med mycket god säkerhet addera och subtrahera på olika sätt.
Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Du är osäker när du ska känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Du kan oftast känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Du kan med säkerhet känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Du kan med mycket god säkerhet känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
Välja lämplig metod när du löser problem.
Du är osäker när du ska välja lämplig metod när du löser problem.
Du kan oftast välja lämplig metod när du löser problem.
Du kan med säkerhet välja lämplig metod när du löser problem.
Du kan med mycket god säkerhet välja lämplig metod när du löser problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: