Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

iBienvenidos!

Skapad 2016-02-05 10:08 i Parkskolan Ludvika
Introduktion till spanska åk 7
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Eleven få lära sig enkla fraser för att presentera sig själv, några grunder i språket samt siffrorna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Spanska uttal
 • Enkla fraser (vardagligt)
 • Räkna 0-50
 • Presentation (frågor och svar).

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Skriva egen kort presentationsdialog och presentera den för läraren och sina klasskompisar
 • Läsa högt och träna muntligt och skriftligt;
 • Spel (la pelota amarilla)

Vad som kommer att bedömas:

 

 • Du kan hälsa och fråga hur någon mår och svara själv på frågan;
 • Du kan presentera dig och ställa frågor (namn; nationalitet; bostad; ålder; språk; djur);
 • Du kan förstå lättare hälsningsfraser och presentationer när du lyssnar.
 • Du kan räkna till 50 både muntligt och skriftligt;

 

Övrig info

Din utveckling inom lektionen sker genom att deltaga aktiv på lektionerna (muntligt och skriftligt).

Prov V. 21 (Läsa, lyssna, skriva)

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser

M2
Introduktion till spanska åk7

På väg mot målen
E
C
A
Tala
Uttala orden begripligt. Göra dig förstådd när du presenterar dig, enkelt, med korta meningar. Kunna ställa enkla frågor om namn, ålder, bostad.
Uttala orden begripligt med rätt intonation. Göra dig förstådd när du presenterar dig. Kunna använda längre meningar. Skilja på att tala artigt och vardagligt.
Uttala orden med rätt betoning och intonation. Göra dig förstådd när du presenterar dig. Kunna använda variation (säga en sak på olika sätt). Skilja på att tala artigt och vardagligt.
Skriva
Kunna enkelt beskriva saker och presentera dig.
Kunna använda längre meningar.
Skriva en sak på olika sätt (variation)
Läsa
Förstå det viktigaste i texterna men kan missa detaljer.
Förstå det mesta i texterna och förstår tydliga detaljer.
Förstå både helhet och alla detaljer.
Lyssna
Du kan urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt tal i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo.
Ordkunskap
Du har lärt dig nya ord men du har luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig många nya ord och har inga eller någon enstaka lucka i ordförrådet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: