Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pennskrin

Skapad 2016-02-05 12:52 i Irstaskolan Västerås Stad
Symaskinsarbete VT 2016
Grundskola 4 Slöjd

Det sägs att pennan är världens farligaste vapen. Med den kan man skriva både hjärtliga och mindre hjärtliga hälsningar. Pennan är ditt förlängda minne. Var därför rädd om din penna och förvara den på ett skyddat och säkert ställe, t ex i ett pennskrin.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Det centrala innehållet vi arbetar med:Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undervisningen kommer att ske enligt följande:

Du ska träna på att arbeta självständigt efter en arbetsbeskrivning.

Du kommer att sy ditt pennskrin på symaskinen och då träna på att hålla sömsmåner, sy raksöm, sicksack och sy i en dragkedja på ett enkelt sätt.


  

Tidsplan:

Vi arbetar med detta några veckor under vårterminen.

Bedömning:

Vi bedömmer:
Hur du kan hantera symaskinen (trä maskinen, sy raksöm och sicksack, veta hur sömmarna ser ut och var de ska sys).

Hur du driver ditt arbete framåt genom att använda en arbetsbeskrivning.

Hur det färdiga arbetet blev. 

Kunskapskrav vi arbetar mot:

Matriser

Sl
Irstaskolan matris slöjd år 4- 5

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskapera
Redskap/Symaskinen
Jag är inte säker när jag använder symaskinen utan behöver mer träning.
Jag kan hantera symaskinen på ett godtagbart sätt.
Jag kan hantera symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsinsats/driva mitt arbete framåt
Jag behöver ha mycket stöd och uppmuntran från läraren för att få färdigt mitt arbete. Jag kan inte följa en arbetsbeskrivning.
Jag färdigställer arbetet genom att till viss del arbeta efter arbetsbeskrivningen och med hjälp av läraren.
Jag har en egen drivkraft och kan följa en arbetsbeskrivning när jag färdigställer mitt arbete.
Färdigt arbete/kvalitet
Mitt arbete blev inte färdigt.
Jag har färdigställt mitt arbete på ett enkelt sätt.
Jag har färdigställt mitt arbete på ett genomarbetat och noggrant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: