Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västerbo Mobila sagostund

Skapad 2016-02-05 13:29 i Västerbo Dibber Sverige AB
Varje dag efter lunch erbjuder vi barnen en stund av högläsning.
Förskola
Varje tisdag efter lunch läser en pedagog en bok högt för alla barnen på mobila. Böckerna lånar vi tillsammans med barnen på Biblioteket.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen uppskattar högläsning och tiden efter lunch fungerar som en mindre vila för barnen innan det är dags för eftermiddagens lek och aktiviteter. Barnen samlas, antingen ute eller kvar i bussen om lunchen har ätits inomhus, tillsammans med en pedagog som har ansvaret för vilan. 

MÅL

Pedagogernas syfte:

Aktiviteten har ett huvudmål, vilket är att skapa en tid för återhämtning hos barnen där de får möjlighet till att varva ner och samla ny energi till ny lek och upptäckter. Ytterligare ett syfte är att gynna barnens språkutveckling där högläsning har en stor positiv påverkan för barn i alla åldrar. 

Olika teman såsom genus, religion, döden mm präglar även högläsningen. Under perioder kan ett visst tema behandlas på sagostunder som uppmuntrar och utmanar barnen i olika ämnen.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Gruppen samlas efter lunch tillsammans med ansvarig pedagog. Vi besöker kontinuerligt biblioteket för att låna nya spännande och informativa böcker. Pedagogen ansvarar för att skapa en lustfylld situation genom läsningen. 

DOKUMENTATION

Dokumentation sker med hjälp av samtal tillsammans med barnen, antingen korta direkt efter läsningen eller mer djupgående boksamtal i helgrupp alt smågrupper. Resultaten av samtalen blir synliga på unikum samt som underlag för utvärdering och utveckling av pedagogerna. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering sker månadsvis samt efter avslutad termin som grund för utveckling av verksamheten. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: