Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les cartes postales - vt 16

Skapad 2016-02-05 14:45 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med att kunna berätta om vad man gör, vad man har gjort och vad man ska göra. Du ska lära dig att skriva ett vykort, där du berättar var du befinner dig, hur vädret är och vad du gör, vem du är tillsammans med, var du bor... Du får också lära dig vilka fraser man använder som inledning och avslutning.
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val

Visst är det kul att få vykort från en vän? Nu får du lära dig hur man skriver ett vykort på franska!

Innehåll

Mål

Du lär dig hur man formulerar ett vykort på franska.

Kopplingar till läroplan

 • M1
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M1
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M1  4-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med texterna om " Cartes postales" på sidan 8-9 i Cascade 3 samt med andra exempel på vykort.
 • Vi repeterar presens av vissa verb (ER, être, avoir, faire, prendre och aller) och arbetar med futur proche och passé composé.
 • Ni får lära er hur man berättar om vädret.
 • Vi arbetar med tidsuttryck.
 • Du ska repetera uttrycken för aktiviteter.

 

Visa din kunskap - Bedömning

 • Du kommer att få skriva ett vykort med valda platser och aktiviteter. Du berättar:
 • var du befinner dig
 • Vad du gör där
 • vad  du gjort under veckan  
 • vad du ska göra till helgen
 • hur vädret är eller har varit
 • vem du har träffat
 • vad du har ätit...

Reflektion

 • Hur inleder man ett vykort till en nära vän? Vilka avslutningsfraser finns det?
 • Kan du berätta med egna ord hur man uttrycker dåtid och framtid på franska?
 • Vad var svårt/lätt?
 • Vilket ansvar tar du för dina språkstudier?

Matriser

M1
Cartes Postales

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva korta texter med enkla meddelanden som t ex ett vykort från en semester. Du kan tillräckligt många franska ord och fraser för att få fram det du vill berätta om kända ämnen. Du kan t ex uttrycka var du är, någon aktivitet och lite om hur vädret är...
Du kan skriva enkla texter om t ex personer och platser och andra kända ämnen. Du kan skriva en sammanhängande text. Du använder dig av franska ord och fraser. Du kan t ex uttrycka var du är, vad du gör för olika aktiviteter och berätta tydligt hur vädret är... Du kan även berätta en del om vad du har gjort och vad du kommer att göra.
Du kan skriva en längre text med sammanhang och variation i språket. Du använder ett lämpligt och varierat ordval. Du kan t ex beskriva platsen och människorna där du befinner dig. du berättar också tydligt vad du gör, har gjort och kommer att göra.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande.
Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel.
Strategier
Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du har olika strategier för att lösa språkliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: