Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans rätt i samhället

Skapad 2016-02-07 09:03 i Gläntanskolan Helsingborg
Inom detta område kommer vi behandla minoriteterna i Sverige och undersöka vad de har för rättigheter i samhället. Del två av området kommer behandla de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer också behandla demokrati och jämställdhet.
Grundskola 4 Samhällskunskap

Vad har människan egentligen för rättigheter? vi ska undersöka detta tillsammans och se vad du som barn har rätt till. Vi ska också se på de som kallas minoriteter i Sverige för att se om de har samma rättigheter som alla andra. Tillsammans ska vi undersöka och diskutera hur det egentligen är i samhället och om vi lever upp det vi idag kallar det demokratiska Sverige.

Innehåll

Människans rätt i samhället.

När vi arbetar med detta område kommer du få möjlighet att diskutera och argumentera med dina klasskamrater och ta ställning till vad du tycker i olika frågor som handlar om mänskliga rättigheter och demokrati.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

De förmågor vi tillsammans ska träna på att utveckla är:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

De kunskapskrav vi kommer koncentrera oss på är:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
 • Sh  C 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Ovan ser du vilka förmågor och kunskapskrav som kommer bedömas i detta område. Jag kommer titta på bland annat hur väl du förstår det system Sverige är uppbyggt av och hur du diskuterar och argumenterar angående de männskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: