Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP- Modersmål i kantonesiska VT16 åk F-3

Skapad 2016-02-07 12:51 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - kantonesiska i Lunds Kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F – 3 Modersmål
...

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehål

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ..

 • Läsa och förstå enklar meningar
 • Skriva ord och enklar meningar

Arbetsformer och materiel

.

 • Arbetsformer: högläsning , skriva glosor ord, bygga meningar och enkla texter, muntliga redovisningar.
 • Materiel: lärobok, övningsbok.
 • Språkprogram på nät.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

 • Din förmåga att tala och kommunicera på kantonesiska.
 • Din användning av ordförrådet.

Matriser

Ml
LPP i modersmål för åk F-3

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3)
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6)
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9)

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och gramatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar.

Lyssna och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du utrycker känslor och åsikter med flera ord.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner till ursprungslandet flagga.
Du sjunger enkla sånger på modersmålet.
Du känner till det hemlands några högtid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: