👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2016-02-07 12:54 i Olandsskolan Östhammar
Vi ska ta reda på hur en spännande berättelse är uppbyggd och du kommer att få träna på att skriva tillsammans med klassen och sen avsluta med att skriva en helt egen berättelse. Du kommer också att få träna på kamratrespons, både att ge till en kompis och att fåpå din egen berättelse
Grundskola 5 Svenska

Visst är det härligt att lyssna på, eller att själv läsa en spännande berättelse. Just som allt verkar ordna upp sig så händer ......

 

 Exempel på berättande texter: fabler, sagor, deckare, spök-och äventyrsberättesler, fantasy eller science fiction.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text.
2. Lära dig hur en berättande texts berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.
3. Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning.
4. Lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en berättande text.
5. Öva på det du lärt dig och tillsammas i klassen bygga upp en berättarkurva och skriva några avsnitt till en berättelse.
6. På egen hand kunna planera och skriva en berättelse.

Arbetssätt

 • Förförståelse/förkunskaper: Vi läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtal om vad det är som gör en berättelse spännande.

  Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan). 
 •  Du kommer att i grupp få arbeta med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen,  inleda meningar på varierande sätt, använda liknelser samt variera meningslängden.

  Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och analysera några textavsnitt, skriva tillsammans med läraren korta avsnitt där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig,
 • Du får planera och på egen hand skriva en spännande berättelse där du visar den kunskap du lärt dig.
 • Du får läsa en kompis text och ge konstruktiv kritik, 2 stars and a wish. På samma sätt läser du en kompis text.
 • Du kommer att få bearbeta texten och lämna in din färdiga text till läraren för bedömning.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en berättande text
- kunna hålla skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
- kunna använda strukturen för en berättande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en berättande text , som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m
-kunna bearbeta din text samt ge och få respons

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att
- skriva texter med fungerande struktur
Din text har begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur
Din text har relativt tydligt och relativt väl fungerande struktur.
Din text har tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
För att nå nästa nivå behöver du utveckla:
- variera ditt språk när du skriver
Din text har viss språklig variation.
Din text har förhållandevis god språklig variation.
Din text har god språklig varitaion.
För att nå nästa nivå behöver du utveckla:
- stava
Viss säkerhet
Relativ god säkerhet
God säkerhet
För att nå nästa nivå behöver du utveckla:
- använda punkt, stor bokstav, kommatecken, frågetecken och talstreck
Viss säkerhet
Relativt god säkerhet
God säkerhet
För att nå nästa nivå behöver du utveckla:
- bearbeta och förbättra dina texter
Mot ökad tydlighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Mot ökad tydlighet på ett relativt väl fungerande sätt.
Mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt.
För att nå nästa nivå behöver du utveckla:
- skriva berättande texter med handling
Texten har en enkel handling.
Texten har en utvecklad handling.
Texten har en välutvecklad handling.
För att nå nästa nivå behöver du utveckla: