Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens litteratur

Skapad 2016-02-07 12:55 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Homeros, Sapfo och Sofokles - Vilka var det?

Iliaden, Lesbos och epik - Vad betyder de orden och varför är de viktiga att förstå?

Nu ska du få lära dig mer om de som skrev böcker under antiken, vilka var de? Vad skrev de? Varför skrev de just de texterna? Och vad betyder texterna? Nu dyker vi in i antikens underbara litteraturhistoria! 

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • Förmåga att läsa olika slags texter
  • Förmåga att resonera om kopplingar mellan olika verk och deras upphovsmän

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisningens innehåll

Matriser

Sv SvA
Detta kommer bedömas

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsning
Du har ännu inte uppnått någon läsförståelse när du läser olika texter. Du gör mycket enkla sammanfattningar av innehållet och har svårt att beskriva när och varför saker händer.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett g bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Budskap
Du kan ännu inte förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk. Du har svårt att göra kopplingar mellan det du själv varit med om och att använda dig av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Personer som skapat verk
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om verk och om personer som skapat dem.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om verk och om personer som skapat dem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om verk och om personer som skapat dem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om verk och om personer som skapat dem.
Slutsatser om kultur och historia
Du kan ännu inte dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: