Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: TID/GEOMETRI skolår 4 våren 2016

Skapad 2016-02-07 13:48 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Inom arbetsområdet TID kommer vi att arbeta med hur året delas in i månader, veckor och dygn. Vi kommer även att arbeta med klockan både analogt och digitalt. Dessutom kommer vi att lära oss skriva datum och beräkna tidsskillnad.

Inom arbetsområdet GEOMETRI kommer vi att arbeta med geometriska objekt, längd, omkrets, vinklar och skala.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att...

TID

 • förstå och använda begreppen år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund,
 • läsa och skriva datum,
 • kunna klockan både analogt och digitalt,
 • räkna ut skillnaden mellan två klockslag.

GEOMETRI

 • namnge, beskriva och rita några geometriska objekt,
 • uppskatta, jämföra, mäta och rita sträckor,
 • göra enhetsbyten i meter, decimeter, centimeter och millimeter,
 • förstå och räkna ut omkrets,
 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig,
 • förstå och använda skala.

Enligt Lgr11 ska du i matematik utveckla förmågan att...

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med begreppen

TID:

 • år, skottår, kvartal, månad, vecka, dygn
 • timme, minut, sekund
 • analog och digital klocka

GEOMETRI:

 • geometriska former: cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, polygon, klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock
 • längd: uppskatta, jämföra, mäta, sträcka
 • enheter: meter, decimeter, centimeter, millimeter
 • omkrets
 • vinklar: rät, spetsig och trubbig
 • skala: förstoring och förminskning

Följande centrala innehåll ur kursplanen för matematik kommer vi att beröra:

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • aktiviteter med praktiskt material,
 • diagnos,
 • färdighetsträning i "Matteborgen" och med arbetsblad,
 • genomgångar,
 • IKT: Minecraft och iPad,
 • läxor,
 • matematiska diskussioner i både stor och liten grupp,
 • problemlösning,
 • samarbete och diskussioner,
 • självvärdering i avprickningsmatris,
 • spel,
 • utomhuspedagogik.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

Begrepp:

 • förklara vad de olika matematiska begreppen innebär,
 • använda de matematiska begreppen i olika sammanhang,

Problemlösning:

 • lösa problem genom att välja en fungerande strategi och bedöma om vald strategi var den bästa,
 • göra egna problem,

Resonemang:

 • förklara, beskriva och resonera kring hur du löser en uppgift,
 • förstå när andra förklarar hur de har löst en uppgift.

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna, dina läxor samt ditt resultat på diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik TID/GEOMETRI skolår 4 våren 2016

TID

Påbörjat
På god väg
Kan
Kan förstå och använda begreppen år, månad, vecka och dygn.
Kan förstå och använda begreppen timme, minut och sekund.
Kan läsa och skriva datum.
Kan den analoga klockan.
Kan den digitala klockan.
Kan räkna ut skillnaden mellan två klockslag.

GEOMETRI

Påbörjat
På god väg
Kan
Kan namnge, beskriva och rita några geometriska objekt.
Kan uppskatta, jämföra, mäta och rita sträckor.
Kan göra enhetsbyten i meter, decimeter, centimeter och millimeter.
Kan förstå och räkna ut omkrets.
Kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Kan förstå och använda skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: