Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 16 Bollen är rund

Skapad 2016-02-07 16:24 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, handboll och volleyboll. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteterna och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse.
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Du ska få utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, handboll och volleyboll. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteterna och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse.

Innehåll

Inledning, syfte och mål

Du ska få  utöva olika lekar och bollspel med fokus på basket, handboll och volleyboll. Tillsammans med dina klasskompisar ska du träna upp din förmåga att hantera bollen i de olika aktiviteter och sammanhangen. Dessutom ska du försöka träna upp din samarbetsförmåga och spelförståelse. 

Syftet med bollsport och lekar med boll är att du ska få träna din motoriska rörelse-förmåga med hjälp av olika bollar, bollspel och lekar. Genom olika slags bollsporter och lekar ska du få uppleva rörelseglädje och samtidigt träna din samarbetsförmåga och respekt för andra. Olika bollsporter och lekar ska hjälpa dig att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. 

Kopplingar till läroplan

  • Idh  7-9
    Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Arbetsbeskrivning och tidsplan

Under veckorna 5-13 kommer vi att ha olika lekar och bollspel. Vi kommer att fokusera på basket, handboll och volleyboll. Handboll kommer vi arbeta med först fram till sportlovet. Därefter fortsätter vi bearbeta de andra bollsporterna. Vi kommer att fokusera mycket på spelförståelse och att du ska få ett bättre och säkrare rörelsemönster i de olika spelen.

Du kommer i träna din förmåga att:

- delta i olika former av bollsporter

- delta i olika lekar med olika bollar

- få en större säkerhet med att hantera bollen i de olika aktiviteterna/övningarna och spelen

- samarbeta och vara delaktig i spelet

- förstå och följa grundläggande regler för det aktuella spelet

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i följande:

- din förmåga att utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna

- din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen

- din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater  i de olika spelen

- din förståelse och tillämpling  av regler i de olika aktiviteterna och spelen

 

Matriser

Idh
VT 16 Bollen är rund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen.
Du behöver utveckla din förmåga att utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna
Du kan på ett enkelt sätt utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna
Du kan på ett bra sätt utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna
Du kan på ett mycket bra sätt utföra rörelser i de olika lekarna och bollsporterna
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen.
Du behöver utveckla din förmåga att hantera bollen i de olika övningarna och spelen
Du kan på ett enkelt sätt hantera bollen i de olika övningarna och spelen
Du kan på ett bra sätt hantera bollen i de olika övningarna och spelen
Du kan på ett mycket bra sätt hantera bollen i de olika övningarna och spelen
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen.
Du behöver utveckla din förmåga att delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen
Du kan på ett enkelt sätt delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen
Du kan på ett bra sätt delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen
Du kan på ett mycket bra sätt delta /samarbeta med dina lagkamrater i de olika spelen
Rörelse - bollspel
Din rörelseförmåga och aktivitet i de olika bollekarna, övningarna och bollspelen.
Du behöver utveckla din förståelse och tillämpning av regler i de olika aktiviteterna och spelen
Du visar att du har en enkel förståelse och kan på ett enkelt sätt tillämpa regler i de olika aktiviteterna och spelen
Du visar att du har en god förståelse och kan på ett bra sätt tillämpa regler i de olika aktiviteterna och spelen
Du visar att du har en mycket god förståelse och kan på ett mycket bra sätt tillämpa regler i de olika aktiviteterna och spelen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: