Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO vt-16 år 3

Skapad 2016-02-07 18:36 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi ska lära oss om olika religioner och vilken roll kristendomen har haft i skolan.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Nu ska vi få lära oss mer om vad människor tror och vilken roll kristendomen spelat i skolan och hemma förr i tiden!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att se hur olika religioner kan utövas och hur detta förändras med tiden och varför.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna beskriva några platser man kan gå till för att bekänna sin tro.

Du ska också kunna ge exempel på någon högtid och berättelse från islam och judendomen. Dessutom ska du känna till religionernas symboler.

Du ska också kunna berätta om några berättelser ur Bibeln, och hur kristendomen roll (vad vi gör och varför) har förändrats.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa några berättelser ur Gamla Testamentet samt från judendom och islam för att sedan jämföra dessa. 

Du ska också få intervjua några därhemma av olika åldrar om vilken roll kristendomen hade för dem när de var små och gick i skolan. Det vi får fram ska vi jämföra med hur det är nu.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: