Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion

Skapad 2016-02-08 12:54 i Gantofta skola Helsingborg
bära eller brista samt hur olika saker styrs. Vi bygger en bromodell med hjälp av glasspinnar
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi jobbar med olika konstruktionsmodeller. Vi tittar på olika sätt att bygga broar och hus på.

Innehåll

Vi kommer att jobba med konstruktion på tekniken under veckorna 7-15.

När vi har laboration (måndag och tisdag) kommer vi konstruera olika saker med hjälp av lego. Dessa dokumenteras med hjälp av bilder. . Några frågor till varje bygge besvaras och lämnas in på slutet.

 

Övrig tid (tisdag och onsdag) jobbar vi med teoretisk teknik inom samma arbetsområde. Vi kommer varva teorigenomgångar med film och eget arbete.

 

Jag vill att ni skriver och besvara följande frågor till området:

 

 

 • Redogör för olika brokonstruktioner fördelar och nackdelar med respektive metod. samt namnge och skriv var man hittar en av varje.

 • Redogör för en känd bro i världen, hur den är byggd, när den byggdes, hur lång den är och var någonstans den finns (gärna en bild).

 • Berätta om katastroferna på Tjörnbron (Sverige) och Tacomah Narrows (USA). Vad hände och när. Hur hade man kunnat undvika katastroferna

 • Redogör för olika kända byggnadsverk i världen, När de byggdes och på vilket sätt de konstruerats på.

 • Vad heter världens högsta byggnad, var ligger den och hur hög är den

 • Nämn andra byggnader som också varit världens högsta, hur höga är de, var någonstans hittar man dem?

 • Vad heter Sveriges högsta byggnad och var ligger den någonstans?

 • Vilka är de två högsta byggnaderna i Helsingborg?

 • Gör en skiss av en skyskrapa du skulle vilja bygga i Helsingborg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Se tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktion
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Skissa
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonera
Eleven kan resonera kring olika tekniska lösningar och till viss del förstå att en förbättring måste göras
Eleven kan resonera kring olika tekniska lösningar och förstå att flera förbättringar måste göras
Eleven kan resonera kring olika tekniska lösningar och jobba fram förbättringar som gör den bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: