Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk- bokstäver

Skapad 2016-02-08 13:59 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Barba-Bok skall inspirera oss och göra oss nyfikna på det skrivna ordet.( 3-5 år)

Förståelse för Text och bokstävers betydelse. Böcker.

Känna igen sin namnbild.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom Barba- Bok få barnen intresserade av det skrivna språket.

Vi skall utgå från barnens namnbild, känna igen bokstäver 

Genom olika lekar , rim och ramsor, träna språket

Skapa egna berättelser. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att observera deras intresse och vara observant på deras frågor.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Hur gick det?

Barnen fick en bild av dels hur många bokstäver som finns, att man har olika många bokstäver i sitt namn, man kan ha samma bokstäver i sina namn.

Barnen fick en förståelse på en del bokstävers former (de som finns i deras namn)

Alla barn i gruppen känner igen sitt namn och många känner igen andra barns namn.

Vi har inte gjort egna berättelser.

Vad fungerade/fungerade inte?

Svårt att samla alla barns uppmäsksamhet. (extrastödet består just nu av outbildad vikarie). Barnen tappar fokus när det blir rörigt och ordinarie pedagog måste lämna gruppen.

Hur går vi vidare?

Vi går vidare och tittar på olika former (logiska block) och arbetar mycket praktiskt  med bild/form.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: