Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 5 kapitel 11-16

Skapad 2016-02-08 14:24 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 5 Engelska

I arbetet med dessa kapitel kommer vi bland annat lära oss mer om verb, frågeord, adjektiv och platser i engelsktalande länder. Vi kommer också att söka information enskilt om olika platser i engelsktalande länder och skriva en faktatext utifrån fakta vi hittar.

Innehåll

Syfte / förmågor

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

Uttrycka dig i tal och skrift med enkel engelska

Förstå innehållet i talad engelska från olika medier (film och hörövningar) 

Förstå innehållet i olika skrivna texter  

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Söka och välja texter på engelska från Internet 

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta i helklass, mindre grupper och enskilt. Vi kommer läsa olika kapitel i boken och diskutera texten och tillhörande bilder. Träna på nya ord till varje kapitel. Arbeta med olika uppgifter i workbook. Träna på dialoger i par och grupper. Se korta filmer från serien "Max's Movie" och svara på frågor till samt diskutera innehållet. Arbeta på dator med att leta fakta och skriva en faktatext samt arbeta på studentlitteratur med olika övningar. Spela olika spel för att befästa nya ord mm. 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån hur väl du:

 • Förstår innehållet i skriven engelska
 • Förstår innehållet i talad engelska
 • Kan utrycka dig muntligt i engelska
 • Kan utrycka dig skriftligt i engelska
 • Förstår olika ord och begrepp
 • Kan anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Kan söka och hitta fakta på internet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: