Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben

Skapad 2016-02-08 14:48 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Ett arbete om kartan, världsdelar, världshaven och väderstreck.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vad är en karta? Känner du till väderstrecken? Vet du vad världsdelarna och haven heter? Hur har barn det i olika delar av världen?  Detta är några av sakerna du kommer att få lära dig mer om när vi arbetar med kartan, världsdelarna och världshaven m.m.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • studera världskartan, prata om väderstreck, vad olika saker betyder
 • träna på världsdelarna, vad de heter och ligger.
 • se på film ("Det här är mitt land"). Samtala om innehållet och annat de vet om världsdelen.
 • sjunga ("Världsdelssången")
 • dokumentera det vi lär oss på ett enkelt sätt .
 • träna på världshaven, se film("Floder, hav och andra vattendrag").
 • ta reda på fakta om en plats som är viktig för dig. Om möjligt bl a genom intervju. Redovisa för klassen.
 • läsa enkla texter/faktatexter och svara på frågor
 • kunna svara på frågor genom att titta på karta, gällande t ex väderstreck, läge, gräns.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga genom att du:

 deltar aktivt under lektionerna, t ex i samtal, filmtittande och dokumentation.

 kan tala om var de olika världsdelarna ligger.

vet namnen på världshaven.

kan de olika väderstrecken

svarar på frågor genom att titta på en karta.

intervjuar (om möjligt) någon, eller tar på annat sätt reda på fakta om en plats som är betydelsefull för dig. Redovisar på något sätt.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: