Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt

Skapad 2016-02-08 14:57 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Vi använder läromedlet Favorit Matematik 1A och 1B.
Grundskola 1 Matematik

Under vårterminen i åk 1 kommer vi att arbeta i boken Favorit Matematik 1A och 1B samt arbeta praktiskt med matematik på olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet med vårens arbete är att du ska kunna:

 • naturliga tal 0-100
 • markera tal på tallinjen 0-20
 • naturliga tal 13-20 tal och antal
 • fler, färre och lika många
 • mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • uppdelning av talen 13-20
 • ental,tiotal, växla tio (tiobassystemet)
 • räkna pengar 0-100
 • textuppgifter
 • dubbelt och hälften
 • samband addition och subtraktion
 • räkneberättelser
 • addition, tiotalsövergång från talen 2-9
 • subtraktion, tiotalsövergång från talen 11-18
 • tallinjen
 • likhetstecknets betydelse
 • fortsätta ett geometriskt mönster
 • uppskatta och fortsätta enkla talmönster, 2,12,22,32...
 • triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • tvådimensionella figurer
 • symmetri
 • rita av enkla figurer från rutsystem
 • fylla i stapeldiagram och jämföra och samtala om resultat
 • analoga klockan hel och halv timme
 • mätning av tid, om en timme
 • ordna i tidsföljd
 • mätandets princip
 • centimeter
 • äldre måttenheter
 • sannolikhet vid kast med tärning

 
Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma
  Syfte lösa matematiska problem,
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att fortsätta arbeta med boken Favorit matematik 1A samt kommer att börja i Favorit matematik 1B.
Vi kommer att praktiskt jobba med matematik på olika sätt.
Vi kommer att samtala om hur vi kan lösa olika matematiska problem.

Vi kommer att samarbeta och arbeta med konkret material.Du kommer få arbeta med:

 • talen 0-100
 • använda likhetstecknet
 • begreppen större än och mindre än
 • räkna addition och subtraktion
 • fortsätta geometriska mönster
 • ramsräkna framåt och bakåt 0-100
 • träna på klockan
 • fylla i diagram
 • berätta räknesagor

Se målen ovan.

Bedömning

Jag kommer bedöma att du kan:

 • de naturliga talen 0-100
 • olika matematiska begrepp som vi har arbetat med
 • ental och tiotal
 • likhetstecknets betydelse
 • uppskatta och fortsätta olika mönster
 • de geometriska former som vi har arbetat med
 • analoga klockan hel och halv timme
 • mäta och ange längden i cm

Se mer utförligt i målen ovan.

Tid

Detta kommer vi att arbeta med under vårterminen 2016.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: