Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck religion. Kristendom åk 5

Skapad 2016-02-08 15:07 i Duveds skola Åre
Ett arbete som utgår från läroboken Upptäck religion.
Grundskola 5 Religionskunskap Samhällskunskap

Ett spännande arbetsområde där du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt västerländska samhälle. Vem var Jesus? Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.
Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

KONKRETA MÅL

Du ska kunna
-redogöra för kristna cermonier, bl a dop, konfirmation, bröllop och begravning

-redogöra för kristna högtider, bl a jul och påsk och varför de firas
-återge några berättelse ur Nya testamentet
-göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu

ARBETSPROCESS

Vi kommer att utgå från läroboken Upptäck Religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och ta del av kamraters tankar och åsikter. 

BEDÖMNING

Jag bedömer din förmåga att delta i diskussioner kring kristendomen på lektionerna kring olika frågor. 
Arbetsområdet avslutas med ett test där bla högtider, ceremonier och de olika kristna inriktningarna berörs.

Matriser

Re Sh

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristendomen och dess högtider.
Redogör för de centrala tankegångarna i kristendomen och kristna högtider och ceremonier.
Har grundläggande kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier.
Har goda kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier och berätta hur de går till.
Har mycket goda kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.Kan ge exempel på kristna högtider och ceremonier och berätta varför de firas.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu i det svenska samhället.
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu i det svenska samhället samt motiverar.
Gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu i det svenska samhället samt motiverar utifrån fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: