Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2

Skapad 2016-02-08 15:35 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi kommer att prata om kroppens delar, kroppens organ, de 5 sinnena och kroppens funktioner.
Grundskola F Svenska Biologi Kemi Fysik

Syfte

Du ska kunna berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen och du känner till några saker som påverkar människans hälsa.

Så här ska vi arbeta

Tillsammans läser vi olika faktatexter och ser på faktafilmer om kroppen. Vi genomför enkla observationer och experiment. Vi samtalar om egna erfarenheter, det vi läser, ser och upptäcker. Vi gör tankekartor kring den fakta vi tar in. Vi dokumenterar det vi arbetar med/lär oss. Vi gör en en stor avbild av vår egen kropp där vi sätter dit de olika kroppsdelarna och organ.

Bedömning

Läraren bedömer hur du:

-deltar aktivt och visar intresse i samtal och diskussioner,

-kan berätta om kroppsdelar, var de finns, vilken funktion de har och varför vi behöver dem,

-vet vilka våra sinnen är och kan berätta något om dem,

-kan berätta om vad som är bra/mindre bra för vår hälsa och varför.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Uppgifter

 • Avbild av sin egen kropp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: