Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare och kända verk samt personporträtt

Skapad 2016-02-08 16:01 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Eleverna ska få fördjupa sig i ett antal skönlitterärt betydelsefulla barn-och ungdomsförfattare och deras verk för att få en större förståelse för det litterära kulturarvet.
Grundskola 4 – 5 Svenska
...

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom att bekanta sig med olika författare och deras verk, får eleverna större kunskaper kring och en bättre förståelse för vårt kulturarv.

Inom detta område kommer eleverna att skriva ett personporträtt som de ska lämna in för bedömning och sedan också göra en muntlig presentation av. Detta för att utveckla deras kommunikativa förmåga, både den skriftliga och den muntliga samt att .

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser och arbetar med texter skrivna av olika författare.
 • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner om bl.a. textinnehåll, textstruktur, sökteknik och källkritik.
 • Vi pratar om ord och ords betydelse för en text.
 • Vi arbetar i ett arbetshäfte om Astrid Lindgren och Mio min Mio
 • Vi har uteaktiviteter såsom läspromenader.
 • Vi följer arbetsgången "Cirkelmodellen" när vi arbetar med att skriva personporträtt. Det innebär att vi inledningsvis läser och pratar om hur ett personporträtt är uppbyggt. Efter det skriver vi ett personporträtt gemensamt i klassen. Steg tre är att vi i par skriver ett personporträtt och slutligen skriver vi ett personporträtt enskilt om valfri författare.
 • Vi arbetar med kamratrespons och bearbetar våra texter till innehåll och form.
 • Vi redovisar vårt personporträtt muntligt och övar inför detta på muntlig framställan genom att läsa en kortare text för en mindre grupp klasskamrater och utifrån respons förbättra vår framställan.

Bedömning:

Det som kommer bedömas är:

 • Ditt personporträtt. Vi tittar på om du har följt den struktur som passar för ett personporträtt. Vi tittar även på stavning, meningsbyggnad, språkbruk och det faktiska innehållet.
 • Din muntliga framställan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: