Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 5 VT

Skapad 2016-02-08 17:39 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • anpassa dina rörelser i olika lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus,
 • röra dig i takt och rytm till musik,
 • ha kännedom om hur man kan förebygga skador.
 • kunna värdera olika idrotter och diskutera hur olika aktiviteter kan påverka hälsan på olika sätt.
 • planera och genomföra aktiviteter

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden (en mer detaljerad planering kommer att finnas i klassrummet och på Fronter):

 • Rörelser till musik.
 • Kompis med kroppen och miljön.
 • Kroppen och olika rörelser.
 • Egen idrottslektion.

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • testa olika spel och idrotter, både utomhus och inomhus,
 • prata om hur man kan förebygga skador samt vikten av att följa reglerna,
 • röra oss till takt och rytm, lära oss att räkna olika takter,
 • prata om olika idrotter och hur idrotten kan påverka hälsan på olika sätt,
 • arbeta med projektet " kompis med kroppen" och hälsa.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan anpassa dina rörelser till musik,
 • anpassar dina rörelser efter olika aktiviteter, i olika spel och lekar,
 • följer regler och därmed visar att du förebygger skador, själv värmer upp eller följer den uppvärmning vi har gemensamt, 
 • förklarar hur olika idrotter kan vara bra för hälsan, hur du kan samtala om olika upplevelser av olika aktiviteter, 
 • kan beskriva vad som påverkar hälsan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: