Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik hösten 2015 åk 3

Skapad 2016-02-08 19:14 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 3 Matematik

Under hösten har vi haft ett stort fokus på problemlösning i matematiken. Utöver detta har vi också hunnit med en mängd "annan" matematik, vi har till exempel arbetat med de fyra räknesätten, statistik, matematikens historia och annat.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Under matematiklektionerna lägger vi ett stort fokus vid gemensamma genomgångar och diskussioner. För att befästa kunskaperna vi får vid våra gemensamma matematiklektioner använder vi oss av matematikboken "Prima" samt datorsidan "Nomp". Under det egna arbetet arbetar vi bland annat mot förmågan att

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Under problemlösningslektionerna i samband med genomgångar, enskild fundering, gruppdiskussioner och arbete, återkoppling och sammanfattning har vi olika syften som alla relaterar till förmågorna

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska du lära dig:

Uppdelning av naturliga tal på olika sätt.

Matematikens historia.

Sambandet mellan multiplikation och division med tabellerna 2,3,4,5,6 och 10.

Statistik i form av tabeller och diagram.

Huvudräkning och uppställning med addition och subtraktion.

Problemlösning, rimlighet och överslagsräkning.

Olika sätt att beskriva en matematisk händelse.

Klockan; analog och digital.

Omkrets och area.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Jag kommer att titta på hur du är med och

 • samtalar
 • använder matematiska begrepp
 • följer kompisarnas matematiska resonemang
 • för egna matematiska resonemang
 • beräknar och löser rutinuppgifter

Jag kommer också att titta på hur du tar dig an uppgifter i matematikboken, både i kapitlen och diagnoserna. Jag tittar även på hur du tar dig an uppgifterna när du arbetar med Nomp.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Ur läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: