Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan, nervsystemet och våra sinnen

Skapad 2016-02-08 21:03 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Teori och egna laborationsplaneringar om hjärnan och våra sinnen.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Hjärnan och våra sinnen hjälper dig att registrera och förstå din omgivning. Du kan se och höra. Du kan känna dofter och smaker. Du kan uppleva t.ex kyla, smärta och beröring. Hur kommer det sig att du uppfattar allt detta och vad är det som gör att du kan tänka, känna medlidande, tala och röra dig?

I detta arbete kommer du att lära dig hur hjärnan och dina sinnen fungerar tillsammans. Du kommer också att planera, genomföra och utvärdera en egen laboration inom detta område.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Hjärnans byggnad och funktion.

Funktionen hos sensorisk och motoriska nerver.

Några exempel på problem, sjukdomar och skador i hjärna och nervsystem.

Hur våra sinnen fungerar.

Grundläggande kunskaper om ljud.

Att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera en laboration.

 

Se separat utdelat blad!

Kopplingar till läroplan

  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  • Bi  7-9
    Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Bi  7-9
    Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Uppgifter

  • Laboration

Matriser

Bi
Kunskapskrav för kursen om hjärnan och nervsystemet

Dessa förmågor har du visat under delkursen

E
C
A
Undersöka
.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: