Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2016-02-09 08:29 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 6 Historia
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i historia ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia
  • reflektera över hur du och andra använder er kunskap i historia i olika situationer och ur olika perspektiv
  • använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia

Undervisning/arbetssätt

Vi arbetar utifrån Puls Historia. Eleverna har själva fått planera hur vi ska arbeta med det här arbetsområdet.

Vi avslutar med skriftligt prov.

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi kommer att bedöma ditt resultat på provet.

Matriser

Hi
Historia

På väg
E
C
A
Tidsperioder
Du har få, eller inga, kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du kan med stöd diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar, med stöd, orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan med stöd undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver, med stöd, hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du kan, med stöd, diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du försöker motivera det du tycker med exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda källmaterial
Du kan, med hjälp, använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du försöker diskutera hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
Du kan, med stöd, visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du försöker diskutera varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
Du försöker använda/använder ibland historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: