Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cool Runnings

Skapad 2016-02-09 09:20 i Skiljebogruppen Västerås Stad
Movie project
Grundskola 7 – 9 Engelska

Time to learn more about Jamaica - another English speaking country! 

Innehåll

Cool Runnings - learning more about Jamaica

1. We see the movie Cool Runnings together (2 lessons)

2. You work on your own with the following:

Summarize the movie in ONE sentence.

What did you think of the movie? Explain using TWO sentences.

Find the following information about Jamaica:

Capital, location (where is the island situated), population, what the country is famous for, climate, official language, national language, when they declared independence from the UK, a picture of the flag, currency, national motto, any other fact you think is important

3. Finally I want you to compare Jamaica to Sweden

Use the internet to find facts, use mainly English/American texts. 

You will work with Pages or word. 

We will use about 3-5 lesson on this project, if you need more time we'll make sure you get it. If you finish early you will work with your work sheets as usual. Syfte

 

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Bedömning

Se matris.

Matriser

En
Engelska år 7-9

F
E
C
A
Du når inte riktigt kunskapskraven för E
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du når inte riktigt kunskapskraven för E
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du når inte riktigt kunskapskraven för E
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: