Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion Stenen Blå

Skapad 2016-02-09 10:00 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Förskola

Stenen Blå 160116

 Område: Samspel – Bygg och konstruktion

Avdelningens mål: Att med utgångspunkt från barnens intressen ge en plattform till samspel och kommunikation.

Vilket eller vilka läroplansmål grundar ni avdelningens mål på?

Enligt läroplanen: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Sid 10”

”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” sid 10

Målkriterier (det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Att barnen i sin lek kan fördela roller, turas om, lyssna in och framföra sina idéer.

 Aktiviteter för att nå målen inne/ute:

Bygga med återvunnet material/tekniker där den egna fantasin är utgångspunkten för val av material.

Ansvarig: Madeleine, Emma , Cigge 

Så här ska vi dokumentera det förändrade kunnandet hos varje barn:

Dokumentation i unikum och på väggarna.

Hur blir barn delaktiga i dokumentationen?

Att vi under projektets gång dokumenterar med bild och väljer ut vad vi vill presentera för kamraterna i de andra grupperna.

 

 

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: