Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-02-09 11:23 i Britsarvsskolan Falun
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.
Grundskola 7 Biologi

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om den vetenskap inom biologin som berör hur olika organismer samverkar med varandra och med den omgivande miljön.

Innehåll

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

  • vad ett ekosystem är
  • hur energi förflyttas mellan olika organismer inom ett ekosystem.
  • hur organismer samverkar, konkurrerar och anpassar sig för att överleva.
  • känna läsa av en näringskedja och rita egna näringskedjor.
  • hur ekosystem kan påverkas och vilka konsekvenser det får. 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Ekologi, ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer, population, biotop, habitat, konkurrens, ekologisk nisch, kretslopp, producent, konsument, nedbrytare, näringskedja, biologisk mångfald. 

Arbetssätt

Vi kommer att: se film, genomgångar, läsa faktatexter, arbeta med uppgifter, enskilt och i grupp, diskutera och samtala

Bedömning

Bedömningen görs utifrån:

  • samtal och diskussioner på lektionstid
  • Skriftligt prov

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • Söka och använda naturvetenskaplig information 
  • Visa dina kunskaper genom att använda biologins begrepp, teorier och modeller.
  • Resonera kring olika faktorers påverkan på ekosystem och  åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. 

 

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Söka och använda naturvetenskaplig fakta
Visa kunskaper och använda begrepp, teorier och modeller
Anpassa text/framställning
Se samband
Föra resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: