Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik

Skapad 2016-02-09 13:38 i Iggesunds skola Hudiksvall
Alla atomer är uppbyggda av atomer. Men hur "vet" en atom om den ska vara en kolatom eller silveratom
Grundskola 9 Fysik Kemi

Innehåll

Elevdel

Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet kan du:

 • kunna beskriva hur en atom är uppbyggd
 • veta vad som menas med atomnummer
 • veta vad som menas med masstal
 • veta vad som menas med isotop
 • känna till hur atomernas elektronskal är ordnade
 • förstå hur ljusets olika färger uppkommer
 • känna till olika sorters strålning
 • veta vad röntgenstrålning är
 • känna till olika former av radioaktiv strålning
 • veta vad som menas med ett ämnes halveringstid
 • känna till att man kan åldersbestämma föremål med kol-14 metoden
 • känna till hur radioaktiviteten upptäcktes
 • veta vad som menas med fission
 • känna till hur ett kärnkraftverk fungerar

 

Centrala begrepp:

Atom. Grundämne, jon, masstal och isotop. Olika sorters ljus. Radioaktivitet. Joniserande strålning. Fission och kärnkraft.Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet kan du:

 • beskriva hur en atom är uppbyggd
 • redogöra för skillnaden mellan atomerna från olika grundämnen
 • redogöra för begreppen atomnummer och atommassa
 • förklara begreppen elektronskal och valenselektron
 • förklara begreppet isotop
 • beskriva hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet
 • förklara grunderna i det periodiska systemets uppbyggnad
 • beskriva grunderna i det periodiska systemets uppbyggnad
 • redogöra för metallers typiska egenskaper
 • beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • ge exempel på hur metaller framställs
 • förklara skillnaden mellan en atom och en jon
 • beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga joner

 

Centrala begrepp

Atommodell, Elementarpartiklar - proton, neutron och elektron. Elektronskal och valenselektroner, isotop. Periodiska systemet - period och grupp. Metaller, icke-metaller och halvmetaller. Alkalimetaller, halogener och ädelgasar. Metallers egenskaper - metallbindning, Järnframställning - masugn, färskning och stål, Jon och jonbindning. Ädelgasstruktur.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- förstå och använda centrala begrepp

- dokumentera

- laborera

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligen kunna förklar de centrala begreppen vid prov

- Att muntligt redovisa någon laboration

 

Undervisning

Du ska få övning i att:

 • läsa och tolka faktatexter
 • laborera
 • dokumentera
 • göra jämförelser och dra slutsatser

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupperKopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: