Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 5, geometri

Skapad 2016-02-09 15:31 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleven ska vänja sig vid att använda matematiska begrepp när hen kommunicerar matematik. Syftet är vidare att eleven ska kunna grundläggande formler för att beräkna vinkelsumma och area på tvådimensionella figurer. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

Vi arbetar med geometri som grund men plockar också in problemlösning då detta går som en röd tråd genom hela matematikundervisningen. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Begrepp: 

- vinkelsumma
- bas, höjd
- area, hörn, kant, sida
- kub, klot, rätblock, kon, cylinder, pyramid, prisma

 • Räkna ut en okänd vinkel i en triangel eller fyrhörning
 • Mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Beräkna area för trianglar och fyrhörningar
 • Beskriva och försöka rita tredimensionella kroppar
 • Kunna använda dig av problemlösningsstrategierna tabell och rita. 

Undervisning och bedömning

Vi arbetar med Eldorado 5a, kapitlet geometri. Vi använder oss också av problemlösningsuppgifter från mattelyftet och andra källor för att träna strategier och matematisk kommunikation. 

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna genom samtal, redovisningar och klassrumsarbete. Framförallt förmågan att kommunicera och resonera bedöms på detta sätt. Vi arbetar med exit notes och whiteboards för att kunna arbeta med formativ bedömning och avslutar med ett prov. 

Uppgifter

 • Kunskapskontroll Geometri

 • Höjd och bas + diagonaler - övningsblad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: