Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprocessen år 2 - Nalleresan och Diamantjakten

Skapad 2016-02-09 16:58 i Rösjöskolan Sollentuna
Skrivprojekt
Grundskola 2 Svenska som andraspråk

Vi kommer nu att arbeta vidare med skrivandet. Du kommer att få skriva en berättelse om en resande nalle. Berättelsen kommer du att skriva tillsammans med en kamrat på Ipaden i appen BookCreator.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet är att du ska få utveckla ditt skrivande. Genom att du får följa instruktioner utvecklar du dina texter.
Syftet är också att kunna planera dina berättelser genom olika tankekartor.
Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här ska vi göra

 • följa instruktioner
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • träna på ? och !
 • skriva en enkel dialog och använda talstreck
 • skriva ur olika perspektiv, ex jagform
 • leta efter fakta på internet
 • träna på att beskriva en person
 • träna på att beskriva en plats
 • skriva i nutid och dåtid
 • skriva en tidningsartikel
 • skriva en egen saga
 • planera sagan genom att göra en tankekarta
 • läsa varandras texter
 • ställa frågor till varandras texter
 • rita bilder till texten

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Det här ska vi bedöma

- din förmåga att skriva en mening
- din förmåga att använda dig av andras förslag och andras texter för att utveckla din egen text
- din förmåga att skriva så att andra förstår
- din förmåga att planera din saga så att det blir en början, en mitten och ett slut
- din förmåga att stava och förbättra din text

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser

SvA
Skriva år 2

Skriva
Skriva
Skriva
Skriva
Skriva
Ny nivå
b:3
Jag skriver meningar.
Jag gör ofta mellanrum mellan orden.
Jag gör tydliga mellanrum mellan orden.
Jag skriver ibland meningar med stor bokstav och punkt.
Jag skriver för det mesta meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder ibland olika skiljetecken så som ? ! , _ (talstreck).
Jag använder för de mesta de olika skiljetecknen på rätt sätt. ? ! , - (talstreck)
b:4
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Jag kan följa en instruktion för att skriva en text.
Jag kan planera en text genom att göra en tankekarta.
Jag visar intresse för att förbättra min text.
Jag kan använda mig av andras texter för att få stöd och hjälp när jag ska skriva.
Jag pratar med andra och kan ta emot tips om hur jag kan utveckla min text. Ex Nicke Nyfiken och Fröken detektiv.
c:1
Jag skriver berättelser.
Jag kan skriva några meningar som hänger ihop till en kort text.
Jag skriver lite längre texter med egna ord och sammanhang så att andra förstår.
I min berättelse finns början (person,plats), mitten (problem), slutet lösning)
I mina berättelser försöker jag beskriva personer eller en plats.
I mina berättelser gör jag flera beskrivningar av personer eller platser.
c:2
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva ord som stavas som de låter.
Jag provar att dubbelteckna (lyssnar på vokalerna).
Jag frågar om hur ett ord stavas när jag känner mig osäker.
Jag läser ibland igenom min text och frågar för att få hjälp.
Jag läser ofta igenom min text och försöker rätta den.
Jag kan stava många ord rätt och är för det mesta säker på dubbelteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: