Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division år 3

Skapad 2016-02-09 20:32 i Olandsskolan Östhammar
Vi arbetar med multiplikation och division. Vi ska lär oss sambanden mellan division och multiplikation.
Grundskola 3 Matematik

Under vårterminen ska vi befästa att upprepad addition kan ses som multiplikation. Vi kommer att arbeta vidare med multiplikations- och divisionstabellerna .Vi ska lära oss se sambandet mellan multiplikation och division, samt att göra bedömningar om när vi bör använda det ena eller andra räknesättet. Vi kommer att arbeta med problemlösningsuppgifter med fokus på multiplikation och division.

Innehåll

Syfte- Varför ska vi arbeta med detta

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll-Vad ska vi arbeta med?

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Arbetssätt- Hur ska vi arbeta ?

Vi kommer att:

 • arbeta utifrån en Power Point
 • arbeta praktisk med laborativit material
 • använda oss av tallinjer
 • diskutera och resonera oss fram till sambanden mellan division och multiplikation
 • arbeta med 3 min om dagen
 • repetera med hjälp av matteläxor
 • arbeta med elevspel
 • arbeta med problemlösning
 • Arbeta med tal och textuppgifter

 

VAD kommer att bedömmas?

Du kommer få visa dina kunskaper genom att:

 •  muntligt och skriftligt visa att du förstår begreppen för dividion och multipliaktion
 • kunna skriftligt och muntligt förklara sambandet mellan multiplikation och division
 • kunna använda rätt tecken vid uträkning

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Matriser

Ma
Multiplikation och division åk 3

Lägre nivå
Högre nivå
Samband mellan addition och multiplikation
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan själv med hjälp av material berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Du kan säkert förstå och berätta att 3+3=6 och 2x3=6 är det samma.
Samband multiplikation och division
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan själv med hjälp av material berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Du kan säkert förstå och berätta att 3x2=6 och 6/3=2 hänger samman.
Kommutativa lagen
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärare förklara att 30x2=60 är samma som 2x30=60.
Du kan med hjälp av material förklara att 30x2=60 är samma som 2x30=60.
Du kan säkert förstå och förklara att 30x2=60 är samma som 2x30=60.
Likhetstecknets betydelse
 • Ma  1-3
Du kan med hjälp av lärare förstå likhetstecknets betydelse som t.ex. 3x2=__.
Du kan själv förstå likhetstecknets betydelse som t.ex. 3x2=__.
Du kan förklara och förstå likhetstecknets betydelse samt använda de i olika sammanhang. Som t.ex. 3x2=__=3+__.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med lärarstöd läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan själv läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt.
Du kan på ett säkert och självstandigt sätt läsa en problemuppgift och lösa den matematiskt. Samt se problemet i uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: