Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-02-09 21:35 i Ljungbyskolan Falkenberg
5 världsreligioner och hur kristendomens roll förändrats
Grundskola 5 Religionskunskap

Nu ska vi lära oss mer om de 5 stora religionerna samt fundera över hur kristendomens roll förändrats för oss.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska se likheter och skillnader mellan de olika religionerna samt hur dessa påverkar människors liv och vardag.

Du ska också få fundera över hur kristendomen påverkat och påverkar oss i vår vardag och varför denna påverkan har förändrats. Varför firar vi kristna högtider annorlunda idag? 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att resonera om skillnader och likheter mellan de olika religionerna. (Vilka likheter/skillnader finns och vad innebär dessa? Analysförmåga)

Jag bedömer också vilka faktakunskaper du har om varje religion. (Procedurförmåga)

Dessutom bedömer jag vad du vet om kristendomens förändring i vår vardag och hur det har påverkat oss samt vad det beror på. (Analysförmåga, Procedurförmåga)

Kopplingar till läroplan

 • Re  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  A 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  A 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Undervisning och arbetsformer

Stora frågor att besvara;

Hur har kristendomens roll förändrats i vårt svenska samhälle och varför?

Vad beror skillnaderna i levnadsförhållande mellan de olika religionerna på och hur påverkar det livet för människorna?

För att lära oss hur de olika religionerna "fungerar" kommer ni att i 5 grupper arbeta med var sin religion som ni sedan ska presentera för övriga. Ni ska göra en film som visar något från hur man lever i vardagen samt sammanfatta fakta som ni sedan ska redovisa i tvärgrupper.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: