Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, åk 5, Vt-16

Skapad 2016-02-10 08:43 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 5 Slöjd

  

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i textilslöjd är att du ska få utveckla din förmåga...

 • att framställa ett arbete utifrån din egen idé och med lämpliga metoder.
 • att välja och motivera på vilket sätt du genomför arbetet med hänsyn till att nå bra kvalitet.
 • att analysera och värdera din arbetsinsats och resultatets kvalitet genom att diskutera hela processen från idé till färdigt resultat.
 • att skapa och gestalta i olika material med hjälp av symaskin och sömnad för hand.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisningens Innehåll

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

 • inspireras till att utveckla en idé till ett färdigt slöjdarbete.
 • använda symaskinens funktioner anpassat till material och uppgift med hjälp av dina tidigare och nya kunskaper.
 • visa ansvar, ta initiativ för att driva arbetet framåt och försöka lösa problem som uppstår.
 • prestera ett färdig material innan terminens slut.

Du skall kunna:

 • trä en symaskin och sy på den.
 • sy för hand. 
 • följa ett mönster.
 • kunna fästa en tråd på både symaskin och förhand. 
 • dokumentera ditt arbete. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser

Sl
Textilslöjd

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Idéutveckling och överväganden
Elevens kreativitet
Tar fram idéer med stöd av handledaren.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer.
Kommer alltid med egna idéer och förslag. Vidareutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.
Idéutveckling och överväganden
Förmågan att ta eget ansvar och färdigställa sin planering.
Gör planeringen tillsammans med handledaren.
Färdigställer planeringen men behöver hjälp med stöttande frågor.
Färdigställer med viss handledning planeringen.
Färdigställer alltid planeringen självständigt.
Framställning
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Behöver stöd för att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Framställning
Initiativförmåga, ansvar, ambition och självständighet.
Behöver mycket hjälp i slöjdarbetet.
Tar ibland eget initiativ och ansvar. Visar visst engagemang i slöjdarbetet.
Tar eget initiativ och ansvar, visar engagemang i slöjdarbetet.
Tar alltid eget initiativ och ansvar, är engagerad och drivande i slöjdarbetet.
Framställning
Verktygshantering. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Behöver mycket stöd att välja rätt verktyg och hantera dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan ibland välja rätt verktyg och hantera dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan oftast välja rätt verktyg och hantera dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Väljer alltid rätt verktyg och hanterar dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Värdering
Förmågan att dokumentera sitt arbete.
Dokumenterar tillsammans med handledaren.
Dokumenterar till viss del sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete.
Dokumenterar sitt arbete på ett bra och tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: