Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Forntiden, åk 3

Skapad 2016-02-10 16:09 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Hur levde de första människorna? Hur såg människorna ut på forntiden? Vad åt de? Hur bodde de?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer under några veckors tid att jobba med forntiden och dess tidsperioder, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Vad ska jag som elev utveckla? ( Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Att få en förståelse och kunskap om människors ursprung.
 • Hur de levde och miljön runt de.
 • Att se förändringar och utveckling.
 • Att via en tidslinje få en uppfattning om när och var de olika tidsperioderna ägde rum.

 

Vad ska vi arbeta med? (centralt innehåll)

Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern:

 • Hur de första människorna levde.
 • Deras jakt och samlande. 
 • Hur de lärde sig bruka jorden, vilka husdjur de hade och hur de bodde och klädde sig.
 • Vi lär oss också om deras verktyg och vapen.
 • Deras sätt att kommunicera, målningar och skrifter.
 • Kan vi i vår miljö se spår från denna tid?

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Vi kommer att utgå ifrån vår lärobok, "SO-boken", sidorna 98 - 139. Vi kommer att se filmer, diskutera och forska. Eleverna kommer att jobba både i grupp och individuellt.

Vi kommer först att lära oss om istiden och om yrket arkeolog. Att vi människor har sitt ursprung från aporna och att de första människorna hette neandertal och Cromagnonmänniskor. Vi kommer sedan att lära oss om tidsåldrarna stenålder, bronsålder samt järnålder. Lite om metaller, dess historia och användning. Vi kommer att göra skapande uppgifter i form av att skriva runor samt göra egna hällristningar. Vi kommer att besöka närområdet där det finns spår från denna tid samt en heldagsutflykt till Ekehagens forntidsby i Falköping.

 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Du har förmågan att förstå och se vissa spår i vår miljö och hur de uppkommit.
 • Du kan berätta lite om människors ursprung och hur de levt.
 • Att kunna göra lättare jämförelser mellan tidsperioderna och återge vad som var speciellt under just den tidsperioden.
 • Du kan med hjälp av en tidslinje läsa av när och hur länge en tidsperiod varade. Vilken som var först.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: